Правила прийому учнів 

Територія обслуговування, що закріплена засновником за  Запорізькою школою-інтернатом №1 є Запорізька область та м.Запоріжжя.  

Зарахування учнів до Запорізької школи-інтернату №1 здійснюється на підставі висновків ІРЦ щодо комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в залежності від стану різних форм органічних порушень та рівня інтелекту, відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом МОН від 1 серпня 2018 р. № 831.

Зарахування здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників

До заяви обов'язково додаються: