Правила прийому учнів

Територія обслуговування, що закріплена засновником за Запорізькою школою-інтернатом №1 є Запорізька область та м.Запоріжжя.

Зарахування учнів до Запорізької школи-інтернату №1 здійснюється відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом МОН від 1 серпня 2018 р. № 831.

Зарахування здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників

До заяви обов'язково додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини;

  • довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о;

  • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень»;

  • довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;

  • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

  • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

  • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

  • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

  • висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

  • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).