Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

(електронний каталог ресурсів)

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

Закон України “Про освіту”

Закон України  “Про повну загальну середню освіту”

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

Закон України “Про охорону дитинства”

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

Закон України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” 

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

КОНВЕНЦІЯ про права дитини 

Державний стандарт початкової загальної освіти;

Державний стандарт базової середньої освіти;

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 


Положення про спеціальну школу

Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів

Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи

Положення про атестацію педагогічних працівників      

ПОРЯДОК проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти 

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Порядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти

Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, 

Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

Порядок проведення інституційного аудиту


Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах 

Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року