Корекційно-розвиткові послуги

Вже другий рік уроки корекції розвитку проходять в онлайн режимі в форматі ZOOM-конференцій. 

Обов’язковим компонентом освіти учнів з  особливими освітніми потребами є корекція розвитку - діяльність, спрямована на поліпшення моторних, когнітивних, мовленнєвих, комунікативних функцій та процесів розвитку і соціалізації. ЇЇ мета -  максимально можливий розвиток особистості дитини та підготовка учнів до самостійного життя.

Уроки корекції розвитку

Під час проведення уроків корекції розвитку особлива увага приділяється розвитку дрібної моторики, поліпшенню координації рухів, корекції та розвитку пізнавальної та емоційно-вольової сфери. На кожному віковому етапі навчання уроки мають конкретні завдання, що підпорядковуються спільній меті – створенню у дітей основи для засвоєння програмового матеріалу та подальшій інтеграції учнів з особливими освітніми потребами. 

     Соціально-побутове орієнтування

Уроки соціально-побутового орієнтування спрямовані на практичну підготовку дітей з порушеннями інтелектуального розвитку до самостійного життя і праці, на формування в них компетентностей, які сприятимуть соціальній адаптації та підвищенню рівня загального розвитку учнів. 

Лікувальна фізична культура

Обов’язковим напрямом корекційно-розвиткової роботи та складовою частиною реабілітації учнів з порушеннями опорно-рухового апарату є лікувальна фізкультура. Фізичні вправи на уроках лікувальної фізкультури використовуються як засіб збереження організму, стимуляції його внутрішніх резервів, запобігання та лікування хвороб. Заняття з  ЛФК проводяться з урахування особливостей рухового розвитку, структури дефекту та психофізичних можливостей школярів та спрямовані на зміцнення ослаблених груп м'язів і нормалізації м'язового тонусу, навчання правильній позі в положенні сидячи, стоячи, вироблення нових рухових навичок і правильних рухів, розвиток здатності до довільного гальмування рухів, поліпшення координації рухів, збільшення амплітуди рухів у суглобах. 

Каністерапія

В останні роки для підвищення якості корекційних послуг в Запорізькій школі-інтернаті №1 впроваджуються елементи каністерапії.  Спеціально навчені, сертифіковані  собаки беруть  активну участь в корекційних заняттях. Присутність собак є додатковим стимулятором фізичної та пізнавальної активності учнів, сприяє зняттю нервового та фізичного напруження, розвитку когнітивних, мовленнєвих, моторних функцій, стабілізує емоційний стан,  позитивно впливає на комунікативну сферу та соціальну взаємодію учнів.

Сенсорна кімната

Сенсорна кімната - це потужний інструмент для розширення і розвитку світогляду, сенсорного та  пізнавального розвитку. Це організоване  особливим чином навколишнє середовище, що складається з великої кількості різного виду стимуляторів, які впливають на органи зору, слуху, нюху, тактильні та вестибулярні рецептори.  Вони  надають   на  психічний і емоційний стан дитини як заспокійливу, так і тонізуючу,  відновлюваючу  дію. Заняття у "чарівній кімнаті" підвищують позитивний емоційний фон і допомагають подолати порушення в емоційно-вольовій сфері, стимулюють психічну активність за рахунок позитивних емоційних реакцій, опомагають коректувати порушення в пізнавальній сфері.