Управління та структурні підрозділи

Управління Запорізькою спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом №1 у межах повноважень, визначених законодавством та його установчими документами, здійснює Запорізька обласна рада.

Безпосереднє керівництво Запорізькою школою-інтернатом здійснює її директор, який обирається, призначається на посаду та звільняється із займаної посади відповідно до законодавства та умов укладеного трудового договору.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є Загальні збори трудового колективу.

Колегіальним органом управління - педагогічна рада школи-інтернату.

Запорізька школа-інтернат №1 має у своєму складі структурний підрозділ - пансіон, поселення учнів до якого, проживання та утримання в ньому здійснюється відповідно до Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України